Minusta

Olen Emma Saure, psykologi (PsM), neurotieteen maisteri (MSc). Teen väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistolla jonka aiheena on laihuushäiriön neuropsykologiset piirteet sekä laihuushäiriön yhteys autismikirjoon.

Olen mukana myös useammassa muussa tutkimusprojekteissa. Näissä tutkitaan muun muassa syntymänaikaisen hapenpuutteen vaikutusta neuropsykologiseen suoriutumiseen 7-vuoden iässä sekä sikiönkehityksenaikaisten ympäristötekijöiden vaikutusta myöhempään neuropsykologiseen suoriutumiseen ja epigenetiikkaan.

Minut tavoittaa sähköpostitse emma.saure (at) helsinki.fi